"Niet je loon, maar variatie in je job primeert"

Sander Smouts

Sander Smouts (23) schreef volgens het Ulbo de Sitter Kennisinstituut in Nederland de beste masterproef op het gebied van innovatieve arbeidsorganisatie. Smouts' scriptie pleit ervoor dat werkgevers de eentonigheid van taken aanpakken. “Om werknemers intrinsiek te motiveren, blijken interventies in de arbeidsinhoud een sterker effect te realiseren dan financiële beloningen."

Sander Smouts kreeg de Ulbo de Sitter-award voor zijn masterproef 'Kortcyclische arbeid in België: terug van nooit weggeweest'. Die schreef de 23-jarige student onder begeleiding van professoren Geert van Hootegem en Rik Huys (KU Leuven). Uit zijn onderzoek blijkt dat werkgevers voornamelijk de eentonigheid van taken moeten aanpakken om de werkbaarheid op de werkvloer te verhogen.

“Om werknemers intrinsiek te motiveren, blijken interventies in de arbeidsinhoud een sterker effect te realiseren dan financiële beloningen,” stelde de master in de sociologie in zijn thesis. Genoeg om de aandacht van de jury van de Ulbo de Sitter-award te wekken, die beleidsmakers en bedrijfsleiders aanraadt de resultaten van Sanders masterproef te bestuderen en zich te beraden op maatregelen om kortcyclisch, repetitief werk terug te dringen.

Inspiratie in studentenjob

Sander vond inspiratie voor zijn masterproef tijdens een studentenjob. “Ik was aan het werk in een fabriek die plastiek verwerkt, aan drie machines die non-stop dozen uitspuwden. Ik kon amper het tempo volgen en er heerste een hittegolf van 32 graden tussen die machines. Ik was toen, en nu nog, sterk van mening dat zo’n werk nooit met veel goesting uitgevoerd kan worden.”

Sander hoopt het belang van taakvariatie aan te kunnen tonen: “Taakvariatie wil niet zeggen “even mensen wat anders laten doen”. Functies omvatten best een compleet takenpakket en bijhorende verantwoordelijkheden om werknemers te triggeren.”

Radicale en duurzame oplossingen

De Ulbo de Sitter-award wordt jaarlijks uitgereikt aan een masterproef die een belangwekkende bijdrage levert aan een vernieuwing van het oplossingsrepertoire voor urgente, hedendaagse organisatievraagstukken. Het gaat daarbij om radicale en duurzame oplossingen, die een antwoord bieden op de veranderende eisen vanuit de sociaaleconomische omgeving van organisaties. Deze opgave ligt in lijn met het levenslange streven van de naamgever van de prijs, Ulbo de Sitter.

De award bestaat uit een certificaat en een geldbedrag van 500 euro. Daarnaast zal de jury zich inspannen om Sander een platform te bieden voor een ruimere bekendheid van zijn werk. Smouts zal de Ulbo de Sitter-award wel pas overhandigd krijgen in september, tijdens het Festival of Connecting in Leuven. Dat festival bestaat uit een unieke samenkomst van internationale wetenschappers, bedrijfsmensen en beleidsmakers die werken rond innovatieve arbeidsorganisatie.

© 2015 - C.H.I.P.S. StampMedia - Sam Pless