Juli 2022 - Earth.fm

Earth.fm is een non-profit, gratis opslagplaats van pure, meeslepende natuurlijke soundscapes als een fondsenwervingsplatform voor lokale liefdadigheidsinstellingen die het herstel van onze natuurlijke wereld ondersteunen. Deze soundscapes worden echter steeds schaarser naarmate wij als mensen do

Juni 2022 - Teleblok

Teleblok is tijdens die periode van hoge stress een aanspreekpunt voor studenten en mensen in hun omgeving via een gratis en anonieme chat. Elke avond tussen 18u en 23u in de blok van januari en mei/juni bieden onze vrijwilligers een luisterend oor aan studenten die het even nodig hebben.

Mei 2022 - Sweep

Jongeren meer in beweging met SWEEP! Met dit nieuwe platform worden jongeren tussen 12 en 18 jaar geïnspireerd, gemotiveerd, geactiveerd en samengebracht om te bewegen én daarin plezier te vinden.

Februari 2022 - JAC

JAC staat voor Jongeren Advies Centrum. Het JAC helpt jongeren tussen 12 en 25 jaar met al hun vragen en problemen. Problemen thuis? Op zoek naar je eigen stek? ... Je kan bij het JAC terecht met elke vraag. Dit kan telefonisch via mail of chat, via de JAC-centra en ook in de OverKophuizen.

November 2021 - OverKop

In een OverKop-huis kan je als jongere tot 25 jaar gewoon binnen en buiten lopen en allerlei leuke activiteiten doen. Het is een veilige plek waar je ook een luisterend oor vindt en beroep kan doen op professionele therapeutische hulp, zonder een label opgeplakt te krijgen.