Single: Phoenix - Berry Quincy

Phoenix is de nieuwe single van Berry Quincy en is ook terug te vinden op hun nieuw album "The Herdman". Het is origineel geschreven als pianosong, maar in de studio op het laatste moment nog getransformeerd naar de huidige song. Hierbij werd gebruik gemaakt van de Roalnd HS-60, Juno 106.