September 2021 - Week van de Mobiliteit

week van de mobiliteit

De week van de mobiliteit is een organisatie van het Netwerk Duurzame Mobiliteit. Dit netwerk verenigt als erkende koepel van mobiliteitsverenigingen Autodelen.net, Bond Beter Leefmilieu, Fietsersbond, Mobiel 21, Mpact, Trage Wegen, TreinTramBus en de Voetgangersbeweging.

Ze verdedigen de gezamenlijke belangen, ondersteunen en vertegenwoordigen de leden, geven richting aan het Vlaams mobiliteitsbeleid en coördineren de samenwerking in campagnes en projecten. Hun ambitie is drievoudig: voortrekkers van duurzame mobiliteit meer slagkracht geven, overheden stuwen richting een geïntegreerd duurzaam mobiliteitsbeleid en steeds meer mensen #goedopweg zetten en aanzetten tot duurzame mobiliteitskeuzes. Ze zetten samen Vlaanderen #goedopweg en maken duurzame mobiliteit de logische keuze voor iedereen.

Ze vormen een plek voor ontmoeting, wissel- en samenwerking, een informatie- en inspiratiebron, maar ook het aanspreekpunt voor duurzame mobiliteit. Al hun acties zijn het resultaat van een nauwe samenwerking tussen hun leden, gesterkt door een groot aantal compagnons en partners.

Bezoek de website: klik hier