Maart 2018 - Jint

jint

JINT is de referentie als het over jongeren en buitenland handelt. JINT werd in 1989 opgericht door de Vlaamse regering, in overleg met de Vlaamse jeugdorganisaties.

JINT kreeg van daaruit de opdracht mee om de internationale mobiliteit en samenwerking van jongeren en jeugdorganisaties te stimuleren en te ondersteunen.
Enerzijds is er het bevorderen van internationale uitwisselingen van, voor en door jongeren, zowel hier in Vlaanderen als in het buitenland; anderzijds het belang van reflectie over jeugd en jeugd(werk)beleid door internationale uitwisseling en samenwerking.

Voor al je buitenlandse plannen, surf je best even door hun site voor meer info en concrete gegevens!

Bezoek de website: klik hier