Single: Ludwig - Winston

Winston is de band rond frontman Simon Alice René. Het eerste album (WNSTN, 2023) ontsproot geheel aan de zanger zijn brein en was daardoor zowel muzikaal als tekstueel de evenknie van zijn guerrillapoëzie. Een muzikale breedte die Knack hen in het vakje electropoprockband deed schuiven.