Juli 2022 - Earth.fm

earth fm

Earth.fm is een non-profit, gratis opslagplaats van pure, meeslepende natuurlijke soundscapes als een fondsenwervingsplatform voor lokale liefdadigheidsinstellingen die het herstel van onze natuurlijke wereld ondersteunen. Deze soundscapes worden echter steeds schaarser naarmate wij als mensen doorgaan met het vernietigen van de natuurlijke ecosystemen die ze produceren.

Dat is waar earth.fm van pas komt: naast het delen van een nieuwe natuurlijke soundscape om de drie dagen, helpen we de gemeenschap actief om vaker de natuur in te gaan en een diepere, directere verbinding met de wonderen om ons heen te ontdekken, wat kan leiden tot meer welzijn op individueel en collectief niveau.

Bezoek de website: klik hier