Januari 2022 - Jongeren Info Life

jongereninfolife

JIL (JongerenInfoLife) biedt hulp als je ongewenst zwanger bent, ze helpen bij het maken van een keuze en kijken samen met jou naar de toekomst. Hulpverlening is er bij ongewenste zwangerschappen, bij tienerzwangerschappen en na een abortus. JIL geeft ook relationele seksuele vorming (RSV) op scholen en aan verenigingen. Ze hebben ook een programma met ervaringsverhalen: vrouwen en mannen vertellen hoe ze omgingen met hun onverwachte, ongewenste of ongeplande zwangerschap.

Bezoek de website: klik hier