Privacybeleid

Jongerenplaneet respecteert uw on line privacy en doet daarom al het mogelijke om uw privacy in relatie tot het gebruik dat u maakt van onze Website te beschermen.
U kan onze Website bezoeken zonder ook maar één persoonsgegeven dat u betreft te leveren. Om bepaalde producten en diensten, die op onze Website worden aangeboden, te kunnen leveren, moet Jongerenplaneet evenwel kunnen beschikken over sommige van uw persoonsgegevens. Onder meer, wanneer u zich registreert om te kunnen reageren op artikels, wanneer u zich abonneert op de nieuwsbrief om geïnformeerd te blijven over onze activiteiten, wanneer u zich op het forum inschrijft, wanneer u deelneemt aan een enquête of een wedstrijd of wanneer u een curriculim vitae wenst over te maken, gaat u akkoord dat Jongerenplaneet de persoonsgegevens die u overmaakt verzamelt en registreert.
Dan duiden wij aan welke informatie voor ons noodzakelijk is om de desbetreffende dienst goed te kunnen uitvoeren.
Jongerenplaneet zal uw gegevens gebruiken om u in de eerste plaats de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren en om u verder op de hoogte te houden van haar activiteiten, en eventueel voor statistische en direct marketing doeleinden.
Jongerenplaneet kan uw persoonlijke informatie ook gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in dit privacybeleid. In dat geval zal Jongerenplaneet u contacteren om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden.

Jongerenplaneet treedt op als verantwoordelijke van de verwerking van de persoonsgegevens die via deze Website worden verzameld en kan de verwerking ervan opdragen aan verwerkers. Daarbij neemt Jongerenplaneet de nodige maatregelen om de veiligheid van de verwerking te waarborgen. Overeenkomstig de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 8.12.1992 kunnen de gegevens ten allen tijde worden ingekeken en eventueel gewijzigd, op eenvoudig schriftelijk verzoek verstuurd naar het adres van Jongerenplaneet, hieronder vermeld.
De informatie die in een curriculum vitae vervat zit en aan Jongerenplaneet is verzonden, zal alleen gebruikt worden voor recruteringsdoeleinden.
Jongerenplaneet heeft tevens de mogelijkheid om uw adres mee te delen aan derden waarmee zij samenwerkt, binnen en buiten de Europese Gemeenschap. U kunt een lijst van deze bedrijven bekomen op eenvoudig schriftelijk verzoek, gericht aan Jongerenplaneet op onderstaand adres. Zij kunnen u dan ook interessante informatie toesturen over hun producten en diensten.
Indien u niet op de hoogte gehouden wil worden, kan u ons dat laten weten via een eenvoudig schriftelijk verzoek verstuurd naar het adres van Jongerenplaneet, hieronder vermeld.
Tijdens uw bezoek aan onze Website kunnen wij informatie opslaan op uw computer onder de vorm van een Cookie of van een gelijkaardig bestand. Die informatie maakt het ons mogelijk om u een betere dienstverlening te bieden en latere bezoeken van de Website makkelijker te doen verlopen. Met de meeste internetbrowsers kan u de Cookies van uw harde schijf verwijderen, of vragen dat de browser u van hun aanwezigheid op de hoogte brengt, vooraleer ze definitief worden opgeslagen. Om meer over die functies te weten te komen, kunt u de instructies lezen die verschijnen op het informatiescherm van uw browser.

(uittreksel uit de algemene voorwaarden van deze website: algemene voorwaarden: artikel 2)

Verantwoordelijke Website
De verantwoordelijke van de Website is
Jongerenplaneet
PB 38
3590 Diepenbeek
E-mail: info[at]jongerenplaneet[dot]be